external image logo_Local_landscape.gif

Wat?

EuropeanaLocal
 • is een inhoudsleverend project van de Europeana-familie, gefinancierd door de Europese Commissie;
 • heeft speciale aandacht voor locale en regionale inhoud;
 • stimuleert relevante niveaus van aggregatie, waar die nog niet bestaan;
 • maakt zelf geen repositories of aggregatoren maar:
  • promoveert de standaarden en infrastructuur van Europeana;
  • ondersteunt Europeana bij ontwikkeling van zijn diensten;
  • ondersteunt locale en regionale inhoudspartners bij het installeren van infrastructuur afgestemd op Europeana;
  • promoveert verdere digitalisering

EuropeanaLocal is een project dat door de Europese Commissie wordt ondersteund in het kader van eContentplus programma.

Projectwebsite: http://www.europeanalocal.eu

Wie?

Het projectplan is gestart als een initiatief van MLA (Museums, Libraries & Archives, UK) en MDR-Partners (UK). Omwille van herschikkingen in verantwoordelijkheden heeft MLA de organisatiefakkel doorgegeven aan MDA, de huidige Collections Trust (UK). MDR is de projectleider. Er zijn 2 technische partners, uit Noorwegen en uit de Slovaakse republiek. Voor een volledige lijst van partners, zie de website van EuropeanaLocal. De provincie Limburg, in naam van Erfgoedplus.be, is de 'content partner' voor België, samen met de provincie Oost-Vlaanderen (MovE).
Er is een Project Management Board (PMB) waarin de provincie Limburg zetelt als één van de zes vertegenwoordigers van de inhoudspartners.

Waar?

Er zijn 32 partners uit 27 Europese landen (de 27 lidstaten, met uitzondering van Luxemburg, en met bijkomend Noorwegen).

Wanneer?

EuropeanaLocal loopt over een periode van 36 maanden, van juni 2008 tot en met mei 2011.

Hoe?

Het werk aan het EuropeanaLocal-project is opgedeeld in 6 werkpakketten:
- WP 1 - Project management and co-ordination;
- WP 2 - Metadata survey and content analysis;
- WP 3 - Content harvesting and aggregation;
- WP 4 - Implementation of Europeana standards and tools;
- WP 5 - Dissemination and awareness raising;
- WP 6 - Evaluation and progress monitoring.

Waarom?

EuropeanaLocal wil de deelname van lokale en regionale contentbeheerders aanmoedigen en mogelijk maken:
- het beschikbaar stellen van miljoenen digitale objecten van lokale en regionale instellingen verspreid over Europa;
- op een krachtige manier bijdragen aan de groei en het bereik van Europeana;

EuropeanaLocal wil bijdragen aan het begrijpen en oplossen van interoperabilitietskwesties tussen de verschillende subsectoren van de culturele-erfgoedveld:
- hierbij rekening houdend met de bijzondere behoeften van lokale en regionale instellingen;

EuropeanaLocal wil fungeren als een testbed voor het uittesten in de praktijk van de standaarden, tools en infrastructuren van Europeana en het leveren van feedback.
EuropeanaLocal wil de ontwikkeling aanmoedigen van praktische en duurzame aggregatie in elk deelnemend land.

Hoeveel?

Het totale budget van het EuropeanaLocal-project bedraagt 5.400.000 euro, waarvan 4.300.000 euro wordt gedekt door een subsidie van de Europese Commissie en 1.100.000 euro door de partners zelf.

Contact?

Jef Malliet, Erfgoedplus.be - PCCE - Provincie Limburg
Adeline Beurms, MovE - Provincie Oost-Vlaanderenonderstaand deel zou moeten doorlinken naar een afgeschermde pagina

Interne Documenten

EuropeanaLocal Intern