Algemeen

 • Wanneer maken we een link, en wanneer copiëren we het document?
> de dingen die oplaadbaar zijn (vrije documenten van derden, derde documenten en 'geheime' documenten (DOW)
opladen, indien echt nodig, dan linken.
 • Wat met België?

> als er projecten zijn waar geen Vlaamse partners aan meedoen maar wel Belgische, dan kan dit aan bod komen. Het uitgangspunt is Vlaanderen maar het ruimere kader kan ook voor Vlaanderen relevant zijn. Belgische projecten kunnen dus ook.
 • Afgeschermde zone voor niet publieke informatie? (vb. werkdocumenten van projecten die niet voor publieke verspreiding zijn)

> dit is belangrijk, maar zal via 'super'-formule moeten gebeuren. Concrete (financiële) afspraken volgen later
 • Uitbreiden naar 'super' i.p.v. 'basic'? Wie doet het?

Welke rubrieken in het menu?

 • Ontbreken er nog zaken?
 • Zijn er die niet dadelijk nodig zijn?
 • Hoe maken we de structuur?

> De 'nieuwe' structuur is beter.
Binnen 'Europeana' (wat/waarom/hoe) ook een stuk over de (technische) voorwaarden (links/rechten), grootte van de beelden ea.
Voorstel tot extra kapstok 'Europa' met MSEG, statistische informatie en 'varia' (raadsconclusies, the new renaissance, consultaties)
Ivm de kalender zou het goed zijn om een eigen kalender te hebben waarin andere kalenders (via RSS) geïmporteerd worden (oa de Europeana kalender, en waar eigen data (vb. van bijeenkomsten van het overlegplatform). Op die manier kunnen er ook documenten ea. aan documenten gelinkt worden.
'Actuele onderwerpen' - integreren in bovenstaande? 'In de kijker' als nieuwtjes?
 • Zijn de benamingen correct en begrijpelijk?
 • Moet er alles instaan? of enkel de hoofdrubrieken? Welke?

Nieuws

Nieuws uit Vlaanderen boven. Het is vreemd dat er twee layouts zijn (Europa/Vlaanderen). Is de mogelijkheid tot discussie over het nieuws uit Vlaanderen nodig? Indien niet dan zou de stijl van het Europeana-nieuws nagebootst kunnen worden.

Wat zetten we op de Home page?

 • Een korte algemene inleiding: wat moet er instaan?
 • Lijst met rubrieken, mogelijk vollediger dan het menu aan de linkerkant? (lijstje bekijken en aanpassen op de home page)

> Uitleg over wat het is, gecombineerd met een 'in de kijker' (nu actuele onderwerpen), herhaling van de rubrieken lijkt niet zinvol.

 • Er zijn waarschijnlijk ook individuele onderwerpen die een specifieke aandacht vragen; vb. rapport van het Comité des Sages en waaraan een discussie kan verbonden worden. Andere suggesties? Wanneer zijn ze relevant voor deze wiki?

> Kerngroep als redactie over 'in de kijker'.

Projecten?

 • Welke projecten beschrijven?

> uitvoerige beschrijvingen van projecten waar Vlaamse projecten nauw bij betrokken zijn.
> menu
- lopende projecten
- nuttige deliverables
- Afgelopen projecten
- nuttige deliverables

Eventueel openklappende menu's? Anders 'tables of content' per pagina waarin projecten opgesomd worden.

 • Welke projecten in het menu links?
 • Wat met afgelopen projecten? Archiefpagina?
 • Strikt beschrijven volgens sjabloon? Wie-Wat-Waar-Wanneer-Waarom? zie: sjabloon en voorbeeld EuropeanaLocal

> Sjabloon is goed.
 • Welke informatie?
  • Geen volledige projectbeschrijvingen (kan via link)
  • Niet volledige lijst van partners (kan via link)
  • Relevant voor Vlaanderen

> verdergaand op de vragen en op basis van relevantie. Rony werkt verder aan Linked Heritage en geeft aanzet voor andere projecten.

beveiligde documenten (afhankelijk van de 'super'-formule). Moet dit op een aparte pagina of kan er op documentniveau beveiligd worden?

Kalender?

 • Hebben we een kalender nodig?
 • Embedded Europeana kalender?
 • Hoe onderhouden we de kalender, als we hem willen? (kalender is enkel nuttig als hij volledig is en goed onderhouden wordt)

zie hoger

Hoe vullen we de FAQ in?

 • zie:sjabloon
 • Vragen selecteren en stroomlijnen: wie, hoe?

> voorwaarden Europeana
> Rony maakt eerste lijst.
 • Antwoorden formuleren: wie, hoe?
 • Moeten gebruikers antwoorden kunnen bewerken? (wiki functie)Maken we een discussiehoekje?

 • (Nu aangeduid als 'Vraag en antwoord')
 • Moeten de gebruikers inloggen om deel te nemen? (nu wel)
 • Wat voor onderhoud is hiervoor nodig?

> het virtuele interactieniveau in Vlaanderen indachtig zal de werklast wel meevallen.
Is het mogelijk dat vragen die gepost worden
 • Wie onderhoudt dit?
 • Wie kan (technisch) de discussie-items bewerken?
 • Wie gaat regelmatig kijken of er vragen moeten beantwoord worden?

> Er kunnen automatische berichten verstuurd worden ingeval er discussies geopend of bewerkt worden. De kerngroep volgt dit op.
 • Hoe archiveren we de vragen? Of blijven ze er altijd staan? Gaan we er sommige selecteren en verplaatsen naar de FAQ rubriek?

> vragen worden verplaatst als ze meermaals gesteld worden of als er verwacht wordt dat ze nog gaan komen. Dit houdt in dat de vragen herschreven worden.

Trefwoorden?

 • Welke soort trefwoorden?

> Op basis van de woordenlijst die DEN gemaakt heeft, hieraan wordt een eigen verklarende woordenlijst gemaakt.
Vrije tagging op basis van (suggestieve) verklarende woordenlijst. Hans doet suggestie voor verklarende woordenlijst.
Na een tijdje kunenn we evalueren in hoeverre de vrije tagging afwijkt van een gecoördineerde woordenlijst.
 • Projectnamen?
 • Vrije trefwoorden?

Technisch?

 • Dit lijkt een wiki met een laagje voor, waardoor editeren makkelijker is, maar mogelijk minder mogelijkheden biedt (? - je kan wel overschakelen naar standaard wikitext editing - zie drop down naast 'Save' knopje in edit mode)
 • Zijn de mogelijkheden voldoende?
 • Een betalende account (super) heeft meer mogelijkheden dan een gratis (basis), maar het is niet duidelijk hoe flexibel het is (vb. in welke mate je individuele pagina's kan afschermen, of je bepaalde discussies anoniem kan laten verlopen en andere enkel voor geregistreerde gebruikers)

Als we de juiste structuur vinden dan lijkt dit een goede tool. We kunnen hier mee verder.
De export ziet er bruikbaar uit. Hoe zit het met backups?