Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed.

16 december 2009, Koninklijke Bibliotheek, Brussel

Context

De Europese Commissie wil de toegang verbeteren tot het (digitale) Europese cultureel erfgoed dat zich in archieven, musea, audiovisuele collecties en bibliotheken die over heel Europa verspreid zijn bevindt. Ze wil dat doen door middel van het unieke toegangspunt Europeana. Om die reden subsidieert de Europese Commissie momenteel verschillende projecten die mee bouwen aan het portaal Europeana. EuropeanaLocal en Athena, twee van deze projecten, willen met deze conferentie Europeana onder de aandacht brengen.
Naast presentaties over Europeana en de twee projecten zal er in het namiddaggedeelte ingegaan worden op enkele concrete problemen waarmee elke cultureel-erfgoedorganisatie die haar digitale collectie online wil plaatsen geconfronteerd wordt. Aan de hand van op de praktijk gerichte presentaties worden problemen geduid en suggesties voor het oplossen ervan gelanceerd.
Volgende onderwerpen werden behandeld:
  • Datastructuren
Wat zijn standaarden/datastructuren? Waarom zou je ze als cultureel-erfgoedorganisatie willen gebruiken? Welke standaarden zijn er interessant voor de museum-, archief en bibliotheekwereld en voor audiovisuele collecties? En hoe vertaalt zich dat in Europeana? Zijn er verschillende standaarden voor archivering, ontsluiting en uitwisseling?
reader datastructuren - samenvatting

  • Semantiek
Hoe kunnen cultureel-erfgoedorganisaties de informatie uit hun collecties op het wereldwijde web beter vindbaar maken? Hoe kan je meerdere collecties met elkaar verbinden en ze gezamenlijk bevraagbaar maken? Hoe kan je collecties meertalig doorzoekbaar maken? Wat is semantiek en wat is het semantische web? Wat zijn thesauri en wat is het belang van scopenotes? Hoe verbindt men thesauri (‘mapping’)? Wat is het belang van authoritybestanden? Hoe benadert Europeana semantiek?
reader semantiek - samenvatting

  • Aggregatie
Wat is een aggregator? Hoe werken aggregatoren? Aggregatoren en de nood aan businessmodellen? Wat betekent aggregatie voor Europeana? Wat houdt dit technisch in? Wat zijn de knelpunten voor aggregatie? Bestaan er al goede voorbeelden van aggregatoren?
reader aggregatie - samenvatting

  • Intellectuele rechtenproblematiek
Intellectuele eigendomsrechten: waarom is dit problematisch? Zijn er oplossingen? Wat bedoelt men met ‘ verweesde werken’? Hoe zit het met de rechten op een thumbnail? Rechtenproblematiek in de context van Europeana: het Public Domain Charter. Deze workshop wil aan de hand van concrete cases methoden van aanpak schetsen.
reader intellectuele rechtenproblematiek - samenvatting

Dagindeling


09:00
Ontvangst met koffie
09:30
Welkom en inleiding
09:35
Europeana: Karin Heijink (Europeana Office)
10:30
ATHENA: Maria Teresa Natale (project management)
10:55
EuropeanaLocal: Olga McHenry (project management)
11:20
GAMA: Emile Bijk (project partner, HKU)
12:00
Lunch
13:00
Workshop 'Datastructuren': Chris De Loof (KMKG/MRAH)
13:40
Workshop 'Semantiek': Roxanne Wyns (KMKG/MRAH)
14:20
Koffiepauze
14:40
Workshop 'Aggregatie': Jef Malliet (Erfgoedplus)
15:20
Workshop 'Intellectuele rechtenproblematiek': Barbara Dierickx & Rony Vissers (PACKED vzw)
16:00
Vragen en discussie
16:30
Afsluitende drink