De ontsluiting van cultureel erfgoed via the European Digital Library (EDL)

10 december 2007. Boudewijngebouw, Brussel

Doelstellingen

‘i2010’ vormt het strategisch beleidskader waarbinnen de Europese Commissie de beleidslijnen
voor de informatiemaatschappij en media tot 2010 uittekent. Het ‘i2010: Digital Libraries
Initiative’ heeft als doel het Europese culturele en wetenschappelijke erfgoed (boeken, films,
kaarten, foto's, muziek, …) op een eenvoudige manier te ontsluiten en het gebruik ervan aan te
moedigen voor werk, vrije tijd en studiedoeleinden. Europa’s rijke erfenis is hierbij het
vertrekpunt. In een meertalige en multiculturele context wordt dit erfgoed met geavanceerde
technologie en nieuwe businessmodellen benaderd.

Deze conferentie is in de eerste plaats bedoeld als een informatiemoment waarop het EDL-concept
gepresenteerd wordt. De concrete aanleiding hiervoor vormt het project EDLnet dat via
eContentPlus gesubsidieerd wordt en dat als doel heeft vertegenwoordigers van bibliotheken,
archieven en musea samen te brengen om hen te laten bezinnen over de ontsluiting van het
cultureel erfgoedmateriaal in een meertalige context. België wordt in EDLnet vertegenwoordigd
door de universiteitsbibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven. Om de doelstellingen van
dit project te realiseren moet er een Vlaamse (en bij uitbreiding ook Belgische) structuur voor
EDLnet opgezet worden. Het namiddaggedeelte van de conferentie richt zich op het opzetten van
deze structuur.

Deze conferentie biedt eveneens de gelegenheid aan enkele verwante (lopende) projecten om zich
kort voor te stellen. In de Europese context gaat dit over MinervaEC, Michael, EDLocal en
Athena. Daarnaast worden ook Arts & Architecture Thesaurus (AAT), Erfgoed 2.0, Pokumon,
Spectrum en het crossmediale VRT-archief ter sprake gebracht.

Tot slot wordt de aandacht nog even op de specifieke subsidiemogelijkheden gericht waarvan de
cultureel erfgoedsector gebruik kan maken. Naast het zevende kaderprogramma komen de
buitenkaderprogramma's eContentPlus en C.I.P. aan bod. Daarnaast wordt er ingegaan op het
MEDIA-programma en stelt Cultuurcontactpunt Vlaanderen het Cultuur2007-programma voor.

Dagindeling

09:00
Onthaal en koffie
09:30
Verwelkoming door Jos Van Rillaer (Administrateur-generaal, agentschap Kunsten en Erfgoed)

EDL (Mel Collier, K.U.Leuven)
10:00
Michael//Plus// (Jeroen Walterus, VCV)
MinervaEC (Hans van der Linden, Agentschap Kunsten en Erfgoed)
ATHENA (Chris Vastenhoud, PACKED)
EDLocal (Jef Malliet, PCCE)
11:00
Erfgoed 2.0 (Gert Nulens, SMIT)
Pokumon (Dries Moreels, VTI)
AAT (Chris Vastenhoud, PACKED)
Spectrum (Griet Lebeer, CBV)
D&A, het nieuwe crossmediale VRT-archief (Philippe Van Meerbeeck, VRT)
11:45
eContent//Plus// (Karel Goossens, EWI)
Competitiveness and Innovation framework Programme: CIP ICT-PSP (Mieke Houwen, EWI)
7de kaderprogramma (Luc De Ridder, IWT)
MEDIA (Adriaan Heirman, Departement CJSM)
Cultuur2007 (Gudrun Heymans, Cultuurcontactpunt Vlaanderen)
12:30
Broodjeslunch
13:30
EDLnet (Mel Collier, K.U.Leuven)
14:15
Vragen en discussie + samenstelling Vlaamse overlegstructuur EDLNet
16:00
Receptie