De Europese Commissie ontwikkelde in het kader van de i2010strategie een beleidskader rond de Europese Digitale Bibliotheek. Dit werd hernomen in de Digital Agenda for Europe, de Europese strategie om de digitale economie tegen 2020 op kruissnelheid te hebben. Deze strategie omvat acties om de voordelen van de digitale revolutie voor iedereen beschikbaar te stellen. Europeana geldt hierbij als één van de speerpunten en brengt innovatie en cultuur met elkaar in contact.

Op 24 augustus 2006 heeft de Europese Commissie haar aanbeveling betreffende de digitalisering en online toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring gepubliceerd. De Raadswerkgroep voor Culturele Aangelegenheden heeft de aanbeveling van de Commissie aangegrepen om Raadsconclusies te formuleren die op de Raad van november 2006 voorgelegd werden. De Raadsconclusies vertalen de aanbeveling van de Commissie in een reeks doelstellingen en actiepunten voor zowel de lidstaten als voor de Commissie. Ter opvolging en monitoring van de vooruitgang van deze Raadsconclusies werd in 2007 de expertengroep Member States’ Expert Group on Digitisation and Digital Preservationopgericht. De MSEG bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale ministeries of nationale culturele instelling van alle EU-landen.

De lidstaten rapporteren regelmatig over de vooruitgang die geboekt wordt bij de implementatie van de aanbeveling van 2006.

België is in de MSEG vertegenwoordigd met drie leden. Deze vertegenwoordigers komen ook ad-hoc samen in het DC-BEL overleg op een Belgisch niveau.
  • Vlaamse Gemeenschap: Simon Smessaert
  • Franse Gemeenschap: Evelyne Lentzen
  • Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI): Jean Moulin

Meer info over de MSEG (verslagen, ...) vindt u op de officiële site van de Europese Commissie.