Competitiveness and Innovation framework Programme (CIP ICT-PSP)


Binnen het Competitiveness and Innovation framework Programme (CIP ICT-PSP) wordt er door de Europese Commissie een budget voor voorzien voor projecten in het kader van Europeana. Het werkprogramma voor 2011 maakt het mogelijk om binnen het thema 'Digital Content' projectvoorstellen voor volgende objectieven in de dienen:

  • Objective 2.1 - Aggregating content for Europeana
  • Objective 2.2 - Digitising content for Europeana
  • Objective 2.3 - Raising awareness of Europeana and promoting its use
  • Objective 2.4 - eLearning

Voor meer informatie kan u terecht bij Luc De Ridder.

Infodagen 2011

  • Op 28 februari 2011 organiseerde de Europese Commissie een infodag over het CIP ICT-PSP programma (call 2011). De dag gaat door in het Karel de Grote gebouw (Wetstraat 170, 1000 Brussel). Inschrijvingen (verplicht) en agenda zijn te vinden op de officiële programmasite.
  • Voor het thema ‘digital content’ (dat in het kader van Europeana het meest relevant is) organiseerde de Europese Commissie op 8 maart 2011 een bijkomende infodag te Luxemburg. Op die dag kan er ook een onderhoud met de commissie over de op stapel staande plannen plaatsvinden. Meer informatie over deze dag

7de kaderprogramma voor innovatie en onderzoek


In het kader van het 7de kaderprogramma voor innovatie en onderzoek zijn er mogelijkheden binnen de specifieke lijn ‘ICT: Challenge 4: Digital Libraries and Content’.

Voor meer informatie kan u terecht bij Luc De Ridder.


www.europrogs.be