Wat?

Digitising Contemporary Art (DCA) is een digitaliseringsproject dat zich richt op hedendaagse kunst, d.w.z. kunst gemaakt na 1945 - een type van cultureel erfgoed dat nog grotendeels afwezig is in Europeana. De kunstobjecten omvatten schilderijen, foto’s, sculpturen, installaties, video’s… DCA zal een digitaal corpus van hoge kwaliteitsreproducties realiseren van kunstwerken en contextuele documenten en zal deze ook toegankelijk en doorzoekbaar maken via het Europeana-portaal; niet alleen metadata en thumbnails, maar ook directe links naar grotere digitale reproducties van elk object. DCA verzekert dat de rechten op alle beschikbare digitale content geklaard zullen worden. De toegeleverde content, die onder meer meesterwerken van belangrijke kunstenaars uit de meeste Europese landen omvat, zal een leemte opvullen in de huidige toelevering van content aan Europeana.

DCA is een project dat door de Europese Commissie wordt ondersteund in het kader van het programma CIP-ICT PSP-2010-4, Theme 2: Digital Libraries, Objective 2.3: Digitising Content for Europeana (Pilot type B).

Projectwebsite: www.digitisingcontemporaryart.eu

Wie?

Het DCA-consortium bestaat uit 25 partners:
- 1 projectcoördinator;
- 3 technische partners;
- 21 partners die content leveren.
Dit consortium omvat zowel partners uit de publieke sector (o.a. nationale musea) als partners uit de private sector (o.a. een privé-musea en een privé-bedrijf).

De projectcoördinator is PACKED vzw, dat door de Vlaamse overheid sinds 2011 is erkend als Expertisecentrum Digitaal Erfgoed (Brussel). PACKED vzw combineert in DCA twee van haar activiteiten:
- het ontwikkelen en verspreiden van kennis over en expertise in de digitalisering van cultureel erfgoed (en dan vooral van cultureel erfgoed uit museumcollecties);
- het ontwikkelen en verspreiden van kennis over en expertise in de conservering en archivering van audiovisuele kunst en audiovisuele documenten over kunst.
PACKED vzw is ook partner in ATHENA en Linked Heritage, twee andere projecten die met Europeana verbonden zijn.

De technische partners zijn:
- NTUA - National Technical University of Athens (Athene, Griekenland);
- Multimedia Lab UGent - IBBT Interdisciplinary Institute for Broadband Technology (Gent, België);
- Ubitech – Ubiquitous Intelligent Technical Solutions (Athene, Griekenland).
Hun rol is het ondersteunen van de partners die content leveren bij het mappen en verrijken van de metadata en bij de aggregatie en de opname van de content door Europeana. Zij hebben reeds ervaring met het werken aan projecten die betrekking hebben op de digitalisering van cultureel erfgoed of op Europeana.

Onder de partners die content leveren bevinden zich uiteenlopende instellingen en organisaties:
- nationale musea voor hedendaagse kunst;
- nationale musea voor schone kunsten met een collectie hedendaagse kunst;
- musea met een band met een bepaalde regio of stad, maar die een sterke of groeiende internationale reputatie hebben;
- kleine collectiebeherende instellingen met de belangrijkste collectie mediakunst in hun land;
- mediakunstfestivals die een type hedendaagse kunst bezitten die vandaag in belangrijke mate nog ontbreekt in musea.
Zes content partners zijn nationale musea, wat directe overheidssteun betekent uit minstens zes verschillende landen. De partners uit Vlaanderen worden ondersteund door de Vlaamse overheid.

De participerende musea en kunstinstellingen zijn (gerangschikt naar land):
België:
- argos – centrum voor kunst en media(Brussel)
- MAC’s – Musée des Arts Contemporains de la Communauté française de Belgique(Grand-Hornu)
- Mu.ZEE(Oostende)
- Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België(Brussel)
Duitsland:
- EMAF – European Media Art Festival (Osnabrück)
- HfG – Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe(Karlsruhe)
- Transmediale(Berlijn)
Griekenland:
- Frissiras Museum(Athene)
- MMCA - Macedonian Museum of Contemporary Art(Thessaloniki)
- National Gallery-Alexandros Soutzos Museum(Athene)
IJsland:
- National Gallery of Iceland(Reykjavik)
- RAM - Reykjavík Art Museum(Reykjavik)
Kroatië:
- MMSU - Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka(Rijeka)
Letland:
- Latvian Centre for Contemporary Art(Riga)
Nederland:
- Museum Boijmans Van Beuningen(Rotterdam)
- NIMk – Nederlands Instituut voor Mediakunst(Amsterdam)
Oostenrijk:
- ARS Electronica(Linz)
Polen:
- WRO Art Center(Wroclaw)
Portugal:
- Serralves(Porto)
Slovenië:
- MG – Moderna Galerija(Ljubljana)
Spanje:
- Antoni Tapiès Foundation(Barcelona)

Waar?

De DCA-partners zijn afkomstig uit 12 verschillende Europese landen, waarvan 10 EU-lidstaten en 2 ICT-PSP-geassocieerde landen.

De 21 collecties zijn afkomstig uit 12 verschillende Europese landen: 17 zijn afkomstig uit landen die achterop lopen op vlak van het toegankelijk maken van hun erfgoed via Europeana (10 van Tier 1- en 7 van Tier 2-landen, landen die niet ver staan in hun poging om hun cultureel erfgoed toegankelijk te maken via het Europese culturele erfgoedportaal).

De Tier 1-landen zijn Oostenrijk, België, Kroatië, Ijsland, Ierland, Letland en Portugal. De Tier 2-landen zijn Griekenland, Nederland, Polen en Slovenië. De Tier 3-landen zijn Spanje en Duitsland.

Wanneer?

Het DCA-project duurt 30 maanden. Het is gestart op 1 januari 2011 en eindigt op 31 juni 2013.

Hoe?

Het DCA-project wil zoveel mogelijk gebruik maken van reeds bestaande oplossingen. Dit betekent o.a.
- een afstemming met bestaande metadatastandaarden (SPECTRUM, MuseumDAT, CDWA, ...);
- het gebruik van bestaande technologieën voor digitalisering en aggregartie;
- het gebruik van de resultaten van andere Europese cultureel-erfgoedprojecten zoals MINERVA (technische richtlijnen), ATHENA (LIDO mapping tool en ingestion platform), GAMA (hosting van videobestanden), Inside Installations (richtlijnen voor het documenteren van hedendaagse kunstinstallaties.

Het werk aan het DCA-project is opgedeeld in zeven werkpakketten:
- WP 1 - project management;
- WP 2 - partner coordination and technical specification of collections;
- WP 3 - metadata requirements for digitising and archiving contemporary art;
- WP 4 - digitisation (supervision);
- WP 5 - preparation, aggregation and ingestion of content;
- WP 6 - long-term sustainability (guidelines for long-term preservation of digital files);
- WP 7 - dissemination.

Waarom?

Het doel van DCA is om door middel van digitalisering en toelevering van digitale content aan Europeana de toegang tot hedendaagse kunst en het begrip ervan te verbeteren.

Digitalisering is binnen DCA niet alleen de aanmaak van digitale reproducties, maar ook ze toegankelijk maken voor een wereldwijd publiek en een kader bieden voor de langetermijnbewaring van de digitale content.

De kunstwerken en contextuele documenten behoren toe aan instituten die steun nodig hebben bij hun digitalisering en bijdrage aan Europeana. Het corpus van DCA zal naast teksten en afbeeldingen ook video en geluidsmateriaal bevatten: twee contenttypes die ondervertegenwoordigd zijn in Europeana.

DCA wil ook bedragen aan de vergroting van het bewustzijn over digitalisering en Europeana binnen de internationale museumgemeenschap.

Hoeveel?

DCA zal een digitaal corpus van hoge kwaliteitsreproducties realiseren van

- 26.921 kunstwerken;

- 1.857 contextuele documenten.

Er is de mogelijkheid om meer dan één digitale reproductie per object aan Europeana te leveren (alle pagina's van kunstenaarsboeken, beelden gemaakt vanuit verschillende hoeken van driedimensionele installaties, ...).

Er is aanvullend de mogelijkheid om reeds bestaande digitale content toe te leveren van partners als MMSU - Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka, Listasafn, Transmediale, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum en Antoni Tapiès Foundation.

Het totale budget van het DCA-project bedraagt 3.947.278 euro, waarvan 1.973.639 euro wordt gedekt door een subsidie van de Europese Commissie en 1.973.639 euro door de partners zelf.

Contact?

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij PACKED vzw of bij LCCA - Latvian Centre for Contemporary Art.

Rony Vissers (project leader)
PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed
rue Delaunoystraat 58
1080 Brussel
België
Telefoon: ++32 (0)2 217 14 05
GSM: ++32 (0)486 67 36 07
E-mail: rony@packed.be

Kristine Briede (dissemination officer)
LCCA – Latvian Centre for Contemporary Art
Alberta iela 13
LV-1010 Riga
Letland
Telefoon: ++371 67039282
Fax: ++371 67039283
E-mail: briede@lcca.lv