In het project Europeana Version 1.0 was er een WerkGroep Aggregatoren binnen het WerkPakket 1, die geleid werd door Mel Collier. Deze werkgroep constateerde dat wie data levert aan Europeana eigenlijk niet veel inspraak had in de verdere ontwikkeling en het beheer van Europeana. Ze werkte daarom aan het concept van de CCPA - Council for Content Providers and Aggregators, waardoor de Content Providers en Aggretors vertegenwoordigd worden in de bestuursorganen, en ook een gepaste plaats krijgen in het mee helpen verder ontwikkelen van Europeana.

De CCPA werd gelanceerd tijdens de conferentie 'Improving Access to European Cultural Heritage' in Lund, 15 en 16 oktober 2009, waar ook de laatste hand gelegd werd aan de Terms of Reference van de CCPA. Instellingen die voorzien data te leveren aan Europeana konden dan registreren voor deelname.

Hier volgt een korte omschrijving:

Members join the Council in order to:
 • Share best practice and common standards between museums, libraries, archives and audio-visual collections.
 • Seek common solutions to issues affecting holders of digitised heritage material
 • Enable knowledge and technology transfer between different institutions, domains and countries
 • Improve users' experience by integrating all types of content through Europeana
 • Enrich their content by displaying it alongside related material from other countries, other domains
 • Be part of an award-winning, highly visible portal that is the focus of political attention
 • Demonstrate the relevance of cultural and scientific heritage institutions to new generations of users

Members are asked to communicate the value of providing content to Europeana to their own national and domain networks, but apart from participating and sharing information, there are no responsibilities or costs associated with membership of the Council.

Begin 2010 zijn 6 'officers' verkozen om de CCPA te leiden, de Content Providers en Aggregators te vertegenwoordigen in de Europeana bestuursorganen, en om de werking van de CCPA vorm te geven. Nick Poole (Collections Trust) is de voorzitter, en Hans van der Linden (Kunsten en Erfgoed) is één van de 6 verkozenen.

Ter gelegenheid van de plenaire Europeana conferentie 'Open Culture' in Amsterdam, 14 en 15 oktober 2010, werd op 13 oktober in Den Haag de eerste algemene vergadering van de CCPA gehouden. Een 100-tal leden namen eraan deel, op een totaal van ongeveer 120 tot dusver ingeschreven leden. Er werden 5 werkgroepen opgericht, waarvan het werk en de verhouding tot de andere onderdelen van Europeana (vooral het Europeana Bureau en de projecten) nu worden uitgewerkt:
 • WG1: User Engagement
 • WG2: Financial/sustainability
 • WG3: Ethical
 • WG4: Technical
 • WG5: Legal
Elke werkgroep heeft een voorzitter gekozen en wordt opgevolgd door één van de officers. Hans van der Linden (Kunsten en Erfgoed) volgt WG1 User Engagement, en Jef Malliet (Provincie Limburg, Erfgoedplus.be) is voorzitter van WG3 Ethics.

Registreren voor de CCPA en voor deelname aan de werkgroepen kan via onderstaande link. Daar vindt je ook meer informatie over de CCPA, de recentste versie van de Terms of Reference, en een lijst van ingeschrevenen.

http://www.version1.europeana.eu/web/europeana-foundation/content-council