Wat?
ATHENA is een project dat zich richt op het voorbereiden van de koppeling van digitale collecties uit Europese musea aan Europeana.

ATHENA heeft de volgende doelstellingen:
- Het versterken, ondersteunen en aanmoedigen van de deelname van musea en andere instituten uit die cultureel erfgoedsectoren die nog niet optimaal zijn betrokken bij Europeana.
- Het creëren van een geheel van schaalbare werkinstrumenten, aanbevelingen en richtlijnen rond meertaligheid en semantiek, metadata en thesauri, datastructuren en IPR problemen. Deze kunnen door musea gebruikt worden om interne digitaliseringsactiviteiten te ondersteunen en de integratie van hun content in Europeana mogelijk te maken.
- Identificatie van de aanwezige digitale content in Europese musea.
- Bijdragen aan de integratie van de verschillende cultureel erfgoedsectoren in samenwerking met andere projecten die zich meer richten op bibliotheken en archieven, met als doel deze verschillende bijdragen samen te brengen in Europeana.
- Het ontwikkelen van een technische infrastructuur die semantische interoperabiliteit met Europeana mogelijk zal maken.

ATHENA zal nauw samenwerken met reeds bestaande projecten (o.a. Europeana en MICHAEL) en nauwe contacten nastreven met andere relevante projecten.

ATHENA is een project dat door de Europese Commissie wordt ondersteund in het kader van het eContentplus-programma.

Projectwebsite: http://www.athenaeurope.org.


Wie?
In ATHENA zijn meer dan 100 musea en andere culturele instituten betrokken als directe of indirecte partners, in 20 Europese talen. Het project wordt gecoördineerd door het Italiaanse Ministerie voor Cultureel Erfgoed.

De volgende Belgische partners nemen momenteel deel aan het project:
- Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
- Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)
- Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis/Jubelparkmuseum (KMKG)
- Modemuseum Provincie Antwerpen
- Stadsarchief Antwerpen
- Stedelijk Museum voor de Actuele Kunst (S.M.A.K.)
- Collectie Vlaamse Gemeenschap

PACKED vzw coördineert voor België de aanlevering van content uit Vlaamse instellingen. In samenwerking met de universiteit van Patras(Griekenland) leidt de organisatie ook een werkpakket rond intellectuele eigendomsrechten. De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis/Jubelparkmuseum leiden samen met het Britse Collections Trust een werkpakket rond metadatastandaarden.

Waar?
In ATHENA zijn 20 EU lidstaten, drie niet-Europese waarnemers.

Wanneer?
ATHENA is gestart in november 2008 en loopt tot en met april 2011.

Hoe?
Het werk aan het ATHENA-project is opgedeeld in zeven werkpakketten:
- WP 1 - project management, monitoring and evaluation;
- WP 2 - awareness and dissemination: enlarging the network and promoting the service;
- WP 3 - identifying standards and developing recommendations;
- WP 4 - integration of existing data structure into the EDL;
- WP 5 - coordination of contents;
- WP 6 - analysis of IPR issues and definition of possible solutions;
- WP 7 - development of plug-ins to be integrated within the European Digital Library.

Waarom?

ATHENA wil belanghebbenden en eigenaars van content uit Europese samenbrengen, en standaarden en werkinstrumenten evalueren en integreren om de opname van nieuwe digitale content in Europeana mogelijk te maken. Op deze manier wil het project de originele en veelzijdige belevenis van het gehele Europese culturele erfgoed overbrengen naar de gebruiker. Participatie in het ATHENA project is een zeer makkelijke manier voor musea om hun gedigitaliseerde collecties wereldwijd te publiceren via het Europeana-portaal. De betrokkenheid van vele Europese musea in het ATHENA-netwerk biedt bovendien de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met collega-instituten rond de digitale ontsluiting van museumcollecties.

Hoeveel?
ATHENA beoogt in eerste instantie om 2,8 miljoen digitale objecten aan Europeana te leveren voor haar Rhine release.

Het totale budget van het ATHENA-project bedraagt 5.250.000 euro, waarvan 4.200.000 euro wordt gedekt door een subsidie van de Europese Commissie en 1.050.000 euro door de partners zelf.

Contact?

PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed
Rony Vissers rony@packed.be / Barbara Dierickx barbara@packed.be

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis/Jubelparkmuseum
Chris De Loof c.deloof@kmkg-mrah.be / Roxanne Wyns r.wyns@kmkg-mrah.be