Deze website biedt inzicht in de ontwikkeling van Europeana en verschaft op een interactieve manier informatie over de lopende projecten en ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen ook gesitueerd worden in de bredere context van digitalisering, opslag en ontsluiting van digitaal erfgoed. Er is ruimte voor kennisuitwisseling, waarbij zowel gefocust wordt op wat er in Vlaanderen gebeurt als wat er vanuit de internationale ontwikkelingen voor Vlaamse cultureel-erfgoedinstellingen relevant is. Het is de bedoeling alle geïnteresseerden bij de problematiek te betrekken en een laagdrempelige interactieve toegang te bieden tot relevante informatie.

Nieuws


    Europeana Pro: Professional knowledge-sharing platform    Hoe werkt deze website?